x Raonament i argumentació x Jocs x Experimentació x Material manipulable