x Experimentació x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Treball en context