x Comunicació oral x Material manipulable x Experimentació x Treball en context x Indagació i recerca