x Indagació i recerca x Raonament i argumentació x Comunicació oral