x Indagació i recerca x Treball en context x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Experimentació