x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Sortides i treball de camp