x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Gestió d'informació x Projectes de centre x Imatge, so i vídeo