x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Jocs