x Representacions i models x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Experimentació