x Representacions i models x Comunicació oral x Experimentació x Raonament i argumentació