x Representacions i models x Comunicació oral x Experimentació