x Representacions i models x Mapes i plànols x Experimentació x Eines TIC