x Experimentació x Jocs x Material manipulable x Resolució de problemes