x Experimentació x Raonament i argumentació x Material manipulable x Comunicació oral