x Experimentació x Sortides i treball de camp x Eines TIC