x Experimentació x Gestió d'informació x Comunicació oral