x ODS x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Representacions i models