x Comunicació oral x Mapes i plànols x Representacions i models