x Comunicació oral x Eines TIC x Representacions i models