x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Literatura