x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Jocs x Maquetes i construccions