x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions