x Mapes i plànols x Experimentació x Representacions i models