x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Resolució de problemes x Representacions i models