x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Experimentació