x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació x Resolució de problemes