x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Representacions i models