x Raonament i argumentació x Treball en context x Indagació i recerca x Comunicació oral