x Representacions i models x Mapes i plànols x Comunicació oral