x Treball en context x Material manipulable x Indagació i recerca x Experimentació