x Exercitació lingüística x Comunicació oral x Comunicació escrita