x Experimentació x Comunicació oral x Representacions i models