x Experimentació x Jocs x Mapes i plànols x Comunicació oral