x Experimentació x Raonament i argumentació x Indagació i recerca x Comunicació oral