x Experimentació x Raonament i argumentació x Gestió d'informació