x Experimentació x Representacions i models x Mapes i plànols