x Experimentació x Treball en context x Material manipulable