x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Exercitació lingüística