x Exercitació lingüística x Projectes de centre x Raonament i argumentació