x ODS x Exercitació lingüística x Comunicació oral x Raonament i argumentació