x Raonament i argumentació x Projectes de centre x Exercitació lingüística