x Raonament i argumentació x Experimentació x Projectes de centre x Exercitació lingüística