x Raonament i argumentació x Experimentació x Projectes de centre