x Raonament i argumentació x Experimentació x Exercitació lingüística