x Experimentació x Eines TIC x Raonament i argumentació