x Representacions i models x Mapes i plànols x Fonts primàries