x Comunicació oral x Indagació i recerca x Animacions i simulacions