x Comunicació escrita x Comunicació oral x Animacions i simulacions