x Comunicació escrita x Eines TIC x Animacions i simulacions x Indagació i recerca x Fonts primàries