x Comunicació escrita x Comunicació oral x Fonts primàries x Animacions i simulacions